M-Law Firm hadir membela keadilan secara cepat, tepat, amanah dan profesional

Undang-undang perkawinan

Ketentuan umum

Pasal 26

Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata

Bagian 1

Pasal 27

Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.

Pasal 28

Asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dan calon suami dan calon isteri

Pasal 29

Laki -laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahaun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan – alasan penting, Presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi

Pasal 30

Perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang tidak sah, atau karena perkawinan; dalam garis ke samping, antara kakak beradik laki perempuan, sah atau tidak sah

Pasal 31

Juga dilarang perkawinan

1. antara ipar laki -laki dan ipar perempuan, sah atau tidak sah, kecuali bila suami atau isteri yang menyebabkan terjadinya periparan itu telah meninggal atau bila atas dasar ketidakhadiran si suami atau si isteri telah diberikan izin oleh Hakim kepada suami atau isteri yang tinggal atau melakukan perkawinan lain

2. antara paman dan atau paman orang tua dengan kemenakan perempuan kemenakan, demikian pula antara bibi atau bibi orang tua dengan kemenakan laki -laki kemenakan, yang sah atau tidak sah. Jika ada alasan – alasan penting, presiden dengan memberikan dispensasi, berkuasa menghapuskan larangan yang tercantum dalam pasal iniĀ 

Pasal 32

Seseorang yang dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan melakukan zina, sekali -kali tidak diperkenankan kawin dengan pasangan zinanya itu

Pasal 33

Antara orang -orang yang perkawinannya telah dibubarkan sesuai dengan ketentuan pasal 199 nomor 3 atau 4, tidak diperbolehkan untuk kedua kalinya dilaksanakan perkawinan kecuali setelah lampau satu tahun sejak pembubaran perkawinan mereka yang didaftarkan dalam daftar catatan Sipil. Perkawinan lebih lenjut antara orang-orang yang sama dilarang

Pasal 34

dan seterusnya —-

Konsultasi, silahkan isi form di bawah ini

Apabila dalam waktu 1 X 24 Jam tidak ada jawaban, silahkan konfirmasi melalui whatsApp ke : +6282221897286

Nama

Usia

Jenis kelamin
Laki – LakiPerempuan

Agama

Warga negara

Suku

Nomor whatsApp

Pilihan konsultasi
Norma AgamaNorma SosialPerdataPidanalainnya, tulis di bawah ini

Terimakasih telah menghubungi M-Law Firm And Associate. Kami Hadir untuk memberikan pelayanan dengan cara yang mudah, cepat, tepat dan profesional

Tinggalkan Balasan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan. Required fields are marked *